25 Дек. 2017 г.

25 Дек. 2017 г.

4.10.2017 г.

За самоуважението


Трябва ли християните да се самоуважават, да имат самочувствие и да се гордеят с постиженията си?
Господ ни съветва: "Кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим", и още: "Блажени бедните духом (т.е. смирените), защото тяхно е царството небесно".

3 коментара:

Анонимен каза...

Самоуважението няма нищо общо с гордостта. Не бива да се самовлюбваме, а не да не се уважаваме.В противен случай обиждаме Твореца.

Анонимен каза...

Господ Иисус наистина казва на учениците си тези думи, за да ги предпази от това да мислят въоще за себе си в трудния път на проповядването на Царстовто Христово и винаги да помнят, че са пратеници и че чудесата, които съпровождат тяхната мисия сред народите, не е придобивка от техния труд, а даденост свише, за да повярват езичниците и да се кръстят, да се научат чрез кръщението на Божия път. Един пример за особено високо смирение е този на светия апостол Петър, което ни се показва в случая с кръщаването на стотника Корнилий и неговия дом, когато Светият Дух слиза след прооведта на апостола над необрязаните преди да още са кръстени и пред смаяните погледи на иудеите и за тяхно уверение, че Господ благоволи към всички, които са призовани чрез проповедта за Царството Божие към нов живот в Христа. Тогава апостолът просто казва: "може ли някой да възпре да се кръстят с вода тия, които приеха Дух Светий, както и ние? И заповяда да се кръстят.." Днес, обаче е настъпил век, в който хората биха казали: "как може да ми заповяда да се кръщавам?"

Също така е изменен смисълът на думата самоуважение, който в християнски смисъл означава просто да бъдеш смирен или "беден духом" (противно на това да имаш в себе си гордост), понеже по тоя начин можеш да наследиш Царството. Материализмът на съвременната житейска философия е изменил конфигурацията на термина "самоуважение" - най-често в посока "самолюбие", поне по моите наблюдения и жизнен опит.

Благодаря, ако сте прочели всичко.
Простете, че не ви писах по-обширно.

КХ

Анонимен каза...

Заповедите са ни дадени да ги спазваме.Това е наше задължение. Няма основание да се хвалим и гордеем с това, че сме спазили закона.Ние просто сме длъжни да постъпваме по този начин. Затова сме слуги.На Бога. А негодни, защото без Него не можем да вършим нищо.